De Hoop draait door!

De korenmolen in de vorige eeuwKorenmolen de Hoop is vanuit bijna het hele Nieuwstraatkwartier te zien. Dat is te danken aan eisen die al sinds de bouw worden gesteld: de omliggende bebouwing mag niet te hoog zijn, zodat de wieken goed wind kunnen vangen. Toch had de gemeente nog niet zo lang geleden plannen om de molen te verplaatsen naar een plek met meer wind: De Doorbraak, de nieuwe beek die het Waterschap in Twente heeft aangelegd. Ook over het verhogen van de molen is wel eens nagedacht: ook een manier om meer wind te krijgen. Al die ingrijpende plannen gingen niet door, ook al omdat het na onderzoek best meeviel met de hoeveelheid wind. Daar kwam bij dat de kosten hoog waren en bewoners van de Nieuwstraat en omgeving streden voor het behoud van ‘hun’ molen. Om de windvang te verbeteren werden wel wat bomen gekortwiekt.

De Hoop werd in 1870 gebouwd, in een vrijwel lege omgeving. Het land was van de adelijke familie  Van Rechteren Limpurg en er stonden wat kleine pachtboerderijtjes. Het was in een tijd dat er in Almelo nog een stuk of vijf molens stonden. Nu is De Hoop de laatste die nog in Almelo over is. Voor de bouw werden materialen gebruikt van een Almelose stadsmolen uit 1798, die in 1869 werd afgebroken. Om te voorkomen dat passerende paarden zouden schrikken van de draaiende wieken, staat de molen op zo’n 35 meter van de Nieuwstraat. Die heette toen trouwens nog Zoetesteeg of Zeutensteeg. Ook de naam ”Groote weg van Kampen naar Osnabrück” werd gebruikt.

Er was ongetwijfeld veel drukte rond de molen: boeren kwamen met hun graan dat hier werd gemalen. De graaf duldde niet dat er ander graan kwam dan van zijn eigen land. De molen maalde allerlei soorten meel, tegenwoordig alleen nog veevoer. Dat is grover dan productiemeel: de soort meel die je krijgt, hangt af van de gebruikte maalsteen. Rond 1900 nam het aantal molens af. Ze werden afgebroken of zakten vanzelf in elkaar. Machines in fabrieken namen het werk over. Maar De Hoop bleef bestaan.

Op 2 september 1910 brak door een onhandigheidje van een knecht brand uit in de molen. Daardoor ging de houten romp en kap verloren. De stenen onderbouw van de molen bleek nog bruikbaar en daarom kocht de molenaar vervangende delen van papiermolen “Het Springend Hert” uit Makkum. Die was net afgebroken. Tegelijk werd de stoommotor vervangen door een gasmotor. De gemeente stelde als voorwaarde dat de dakbedekking van romp en de kap van brandvrij materiaal werden gemaakt. Bij een restauratie in 1942 liet de molenaar de wieken veranderen, zodat ze meer wind konden vangen. En opnieuw werd de motor vervangen: de gasmotor maakte plaats voor een elektromotor. In 1989 kocht de gemeente de molen en volgde een grote restauratie.

Hennie Rutgers schreef een boek over de geschiedenis: ‘Van wind en water, stoom en stroom, de molens van Almelo door de eeuwen heen’. Het is te koop bij De Hoop: “Ik werkte bij het kadaster en begon in 1994 als bestuurslid bij de molen op verzoek van wethouder Kuiper. In die tijd werd de molen grondig gerestaureerd. Alleen de romp en de kap stonden er, de wieken waren er af. Toen ik zo met de molen bezig was, vond ik het leuk om ook het vak te leren. Ik was toen al 70. En zo heb ik jarenlang de molen bediend.”

Tegenwoordig is Eddy Blenke een van de molenaars en bovendien instructeur voor mensen die molenaar willen worden. Dat zijn er nu vier. “De opleiding duurt ruim anderhalf jaar”, zegt Eddy. “Je moet alle seizoenen een keer hebben meegemaakt. Als afsluiting met moet je een proefexamen bij de provincie doen en vervolgens een landelijk examen van de Vereniging De Hollandse Molen. Er komt veel kijken bij het vak: je moet weten hoe je de molen laat draaien en hoe je onderhoudswerk doet. Draaiende delen moeten goed worden gesmeerd. Als er grote problemen zijn, schakelen we een molenmaker in. Dat doen we in overleg met de gemeente die de eigenaar is.

De molen draait elke woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en is dan ook te bezoeken.

You may also like...

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht