Nieuwe Nieuwstraat

Nieuwe riolering en inrichting volgens wensen bewoners

De Nieuwstraat wordt ingrijpend verbeterd. De gemeente vernieuwt de riolering en de straat krijgt een nieuwe indeling. Bewoners en ondernemers hebben veel invloed: ze kozen onder andere de bestrating, het soort groen en de straatverlichting. Ook zorgden ze dat de snelheid omlaag gaat naar 30 km/uur. Ze maakten een folder met meer informatie. Bewoners en ondernemers gaan ook zelf activiteiten uitvoeren om de straat te verfraaien.

De gemeente heeft een aanbesteding gehouden voor de uitvoering van het werk. Vier bedrijven hebben een aanbieding gedaan en daaruit is aannemer Roelofs Wegenbouw uit Den Ham gekozen. Bewoners en ondernemers beoordeelden de maatschappelijke kanten van de aanbiedingen, zoals een veilige uitvoering van het werk, het verminderen van hinder en het goed op de hoogte houden van de bewoners. Lees meer over de aanbesteding in dit persbericht. De uitvoering van de werkzaamheden is in juni 2018 gestart en loopt door tot begin 2019.

Op 30 mei heeft de wijk de start van de werkzaamheden gevierd. Daar is een leuk filmpje van gemaakt. Houd deze website en Facebook in de gaten voor het laatste nieuws.

filmpje start werkzaamheden Nieuwstraat

Planning van de werkzaamheden

Vanaf 4 juli: Afsluiting kruising Nieuwstraat met Acaciaplein

Er wordt gewerkt aan de Nieuwstraat. Aannemer Roelofs legt in opdracht van de gemeente nieuwe riolering aan en zorgt aansluitend voor een mooie nieuwe inrichting. Daarom gaat de kruising Nieuwstraat – Schoolstraat – Nachtegaalstraat – Acaciaplein vanaf 4 juli ongeveer 6 weken dicht.

Bus 21 en 66 rijden tijdelijk via de Rembrandtlaan. Daarbij vervallen de haltes Sporthal Rembrandtlaan, Wondestraat en Zwaluwenstraat.

Meer informatie staat op twents.nl en de Roelofsapp.

Nu aan de gang: 

Cogas en KPN zijn begin juni aan het werk gegaan. Ze vervangen hun leidingen. Daarmee zijn de voorzieningen klaar voor de toekomst: de gasleiding is ook geschikt voor biogas en waterstof en de KPN-kabel garandeert storingsvrij internetten, bellen en tv-kijken.

Eerder…

Om aan het werk te kunnen zijn in april bomen gekapt. Bij de herinrichting van de staat komt er nieuw groen voor in de plaats.

Inspectie van de woningen

De kans dat het gebeurt is erg klein, maar het is niet uit te sluiten dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden schade ontstaat. De gemeente zal die vergoeden. Om dat goed af te kunnen handelen, is het verstandig dat eigenaren van woningen en andere panden meedoen aan een onderzoek. De firma Hanselman voert dat in opdracht van de gemeente uit. Meer informatie staat in de brief die op 1 juni is verspreid.

Fotoimpressie feestelijke start van de werkzaamheden

DJ Roy draait tijdens het startfeest Nieuwstraat kraampjes tijdens feestelijke start werkzaamheden Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis Informatiemarkt start werkzaamheden Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis Buurtinitiatief de Hagedoorn bij startfeest Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis Onderonsje met de burgemeester tijdens startfeest Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis Informatiemarkt tijdens feestelijke start werkzaamheden Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis Buurtkinderen en burgemeester graven vlag Nieuwstraat op - foto Rochelli Nieuwenhuis Burgemeester toont vlag Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis Ondernemer Huiting hangt eerste vlag Nieuwstraat uit - foto Rochelli NieuwenhuisInformatiemarkt start werkzaamheden Nieuwstraat - foto Rochelli Nieuwenhuis

Archief brieven

Juni 2018: Afsluiting kruising met Acaciaplein.

Juni 2018: Inspectie woningen door firma Hanselman.

Mei 2018: Werkzaamheden Cogas en KPN.

April 2018: Kappen van de bomen.

 

Comments are closed.